e-Arşiv

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır.

e-Arşiv Çözümümüz

e-Arşiv fatura ile e-Fatura mükellefi olmayan kurum ve bireylere de artık dijital fatura düzenleyebilir ve faturalarınızı dijital ortamda saklayarak maliyet avantajı sağlayabilirsiniz.
e-Arşiv faturalarınızı web portalımız üzerinden ya da kullanmakta olduğunuz muhasebe programı ile yapacağımız entegrasyon ile entegre şekilde hazırlayabilir ve gönderebilirsiniz.

Veri Erişimi

e-Arşiv uygulaması verilere hızlı ve kolay bir şekilde istenildiği an ulaşılabilmesini, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasın sağlarken, gelen/giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılar.

Süreçlerde Hız

e-Arşiv uygulaması, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar.

Yasal Zorunluluk

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 1.1.2016 tarihi itibariyle e-Arşiv’e geçmek zorundadırlar.
e-Arşiv kullanmak isteyen mükelleflerin e-Fatura sistemine de kayıtlı olması gerekmektedir.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı; alıcı ile satıcının karşı karşıya gelmediği tüm ticaret alanlarını kapsamaktadır. Örneğin telefonda satış, tatil siteleri üzerinden rezervasyon ve satış işlemleri bu kapsama girmektedir.

Call Now ButtonBizi Arayın