E-Fatura & E-Arşiv

Faturalarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye projelerinizi tek ekranda yönetin. Tüm finansal operasyonlarınızı daha verimli hale getirin.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura

e-Faturayı İşin Profesyoneline Bırakın, Siz Kendi İşinize Odaklanın

E-Fatura Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç; tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı, ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

E-Arşiv Hakkında

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

E-Dönüşüm Ürünleri Teknik Özellikler

Entegrasyon Yetenekleri
Entegrasyon, mükellef tarafından kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura sistemi ile e-Fatura sisteminin karşılıklı olarak Web Servisi ile görüşmesini ve bu sayede mükellefin kullanmış olduğu ERP/Muhasebe/Fatura Sistemi üzerinden e-Fatura süreçlerini yönetebilmesini sağlar.

Sağladığımız Web Servis ile kullanılan ERP / Muhasebe sistemi üzerinden sağlanan entegrasyon sonucu;

Kayıtlı e-Fatura kullanıcıları 7/24 sorgulanabilir,bu sayede bir firmanın o anda e-Faturaya tabi olup olmadığını sistemin otomatik olarak algılaması ve uyarı vermesi sağlanır,
Gelir İdaresi Başkanlığı’ nca belirlenen güncel şematron kontrolleri yapılır, düzenlenen faturada hata var ise neden kaynaklandığı dönülür,
Gelen / Giden e-Fatura otomatik olarak sorgulanır,
Gelen / Giden e-Faturanın son durumu ve/veya cevapları sorgulanır,
e-Fatura gönderilir ve/veya alınır.

UBL-TR Formatı
e-Fatura uygulaması için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan, XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip uluslararası bir standart “UBL-TR” benimsenmiştir. Bunun anlamı faturalar düzenlendikten sonra transferinin UBL-TR formatında yapılmasıdır. Bir başka ifade ile faturanın nerede düzenlendiğinden bağımsız olarak, e-Fatura olarak geçerli olabilmesi için gönderim esnasında nihai hali UBL-TR formatında oluşmak zorundadır.

e-Fatura Uygulaması XML olarak düzenlenmiş faturalarınız için UBL-TR dönüşümünü sağlar.
Hazır Web Servisi ile kullanmış olduğunuz ERP / Muhasebe sistemine kolayca entegrasyon sağlayarak düzenlediğiniz faturaların UBL-TR formatında transferini sağlar.

Kullanıcı Yönetimi
Portal sistemlerinde 1 master/ana kullanıcı bulunur. Bu kullanıcı sınırsız sayıda alt kullanıcı tanımlayabilir. Tanımlanan kullanıcılara da yetki kısıtlaması yapabilir.

e-Fatura Yükleme
Mükellefin kullandığı ERP/Muhasebe sisteminin UBL-TR olarak e-Faturayı oluşturması halinde NES sistemine tek tek yada toplu halde yüklemesi mümkündür.

Zaman Tüneli
Hangi kullanıcının ne zaman nereden fatura işlemi yapıldığının anlaşılabilmesini sağlayan ekrandır. e-Faturanın ve/veya e-Fatura zarfının oluşma aşamasından sistem yanıtına kadar geçen süredeki tüm akış adımları zaman bilgisi ile zaman tünelinde bulunmaktadır.

e-Mail/SMS Bilgilendirmesi
Mail/SMS bildirim tanımlamaları ile ihtiyacınız olan tanımlamaları yapabilir ya da ihtiyacınız olan kuralları oluşturarak bildirim servislerini kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz bilgiye anında sahip olabilirsiniz. 

Entegrasyon Yetenekleri
Entegrasyon, mükellef tarafından kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura/CRM sistemi ile NES Bilgi e-Arşiv sisteminin karşılıklı olarak Web Servisi ile görüşmesini ve bu sayede mükellefin kullanmış olduğu ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemi üzerinden e-Arşiv süreçlerini yönetebilmesini sağlar.

Sağladığımız Web Servis ile kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemi üzerinden sağlanan entegrasyon sonucu;

Kayıtlı e-Fatura kullanıcıları 7/24 sorgulanabilir, bu sayede fatura alıcısı o anda e-Fatura kullanıcısı değil ise sistemin otomatik olarak algılaması ve e-Arşiv Fatura düzenlenmesi sağlanır,
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen güncel şematron kontrolleri yapılır, düzenlenen faturada hata var ise neden kaynaklandığı dönülür,
XMLin ilgili alanında e-Mail/Cep telefonu numarası var ise faturanın, alıcısına e-Mail/SMS ile otomatik olarak gönderimi sağlanır.

UBL-TR Formatı
e-Arşiv Fatura Uygulaması için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan, XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip uluslararası bir standart “UBL-TR” benimsenmiştir. Bunun anlamı faturalar düzenlendikten sonra transferinin UBL-TR formatında yapılmasıdır. Bir başka ifade ile faturanın nerede düzenlendiğinden bağımsız olarak, e-Arşiv Fatura olarak geçerli olabilmesi için gönderim esnasında nihai hali UBL-TR formatında oluşmak zorundadır.

e-Arşiv Uygulaması XML olarak düzenlenmiş faturalarınız için UBL-TR dönüşümünü sağlar.
Hazır Web Servisi ile kullanmış olduğunuz ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemine kolayca entegrasyon sağlayarak düzenlediğiniz faturaların UBL-TR formatında transferini sağlar.

e-Arşiv Raporlaması
e-Arşiv Fatura Raporlaması; faturaların resmi olarak geçerliliğini sağlayan, faturaların oluşturulduğu ayı takip eden ayın 15’ine kadar yapılması gereken ve Özel Entegratör sorumluluğunda olan bir süreçtir. e-Arşiv Faturası GİB’e raporlandığı anda resmi olarak geçerlidir. Mükellef, NES sistemlerinde dilediği tarih aralığını müteselsilliği bozmadan dilediği zaman aralığını seçerek manuel olarak raporlayabilir. NES servisleri, dönemi takip eden ayın 15’i akşamı mükellef tarafından raporlanmamış tüm dönemi otomatik olarak GİB’e raporlar.

Zaman Damgası
NES Bilgi sitemlerinde, NES’in kendi zaman damgası kullanılır. e-Arşiv raporlaması esnasında GİB tarafındaki aksaklıklar sebebi ile kanıt niteliği taşır ve her bir raporda kullanılır.

Kullanıcı Yönetimi
NES sistemlerinde 1 master/ana kullanıcı bulunur. Bu kullanıcı sınırsız sayıda alt kullanıcı tanımlayabilir. Tanımlanan kullanıcılara da yetki kısıtlaması yapabilir.

e-Arşiv Fatura Yükleme
Mükellefin kullandığı ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sisteminin UBL-TR olarak e-Arşiv Faturayı oluşturması halinde NES sistemine tek tek yada toplu halde yüklemesi mümkündür.

Zaman Tüneli
Hangi kullanıcının ne zaman nereden fatura işlemi yapıldığının anlaşılabilmesini sağlayan ekrandır. e-Arşiv Faturanın oluşma aşamasından e-Arşiv Raporunun GİB’e gönderilene kadargeçen süredeki tüm akış adımları zaman bilgisi ile zaman tünelinde bulunmaktadır.

e-Mail/SMS Bilgilendirmesi
Mail/SMS bildirim tanımlamaları ile ihtiyacınız olan tanımlamaları yapabilir ya da ihtiyacınız olan kuralları oluşturarak bildirim servislerini kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz bilgiye anında sahip olabilirsiniz.

e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Elektronik İrsaliye’ye geçiş ile beraber, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

ELEKTRONİK İRSALİYENİN DÜZENLENMESİ VE İLETİLMESİ
• e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı olarak iletilmesi gerekmekte olup e-İrsaliye Uygulaması üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmeyen e-İrsaliye hüküm ifade etmez.
• Malın fiili sevki sırasında araç içinde de e-İrsaliyenin bir çıktısının bulunması zorunlu olup, söz konusu çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.
• e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce sevki yapılan mala ilişkin olarak e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.
• Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere karekoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
• Mükellefler e-İrsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.
• e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükelleflerin aralarındaki işlemlerde 01/07/2018 tarihine kadar e-İrsaliye belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda sevk irsaliyesi belgesi düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için elektronik irsaliye veya kağıt irsaliyeden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.
• e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

e-Defter Uygulaması Elektronik Defter Oluşturma Aşamaları

• Muhasebe sisteminde kayıtlı olan Yevmiye Defter Dataları, NES Bilgi tarafından belirlenmiş CSV formatındaki NESCsv dosyasına aktarılır.
• Oluşan NESCsv dosyası,manuel ya da web servis aracılığı ile NESBilgi e-Defter Uygulamasına yüklenir.
• NESBilgi e-Defter Uygulamasına yüklenen veriler Şema/Şematron kontrollerine tabi tutulur. Hata var ise; hata ayrıntısı
• Uygulama üzerinde görülecek ve düzeltme istenecektir. Hata yok ise; NESCsv dosyasından Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve bu 2 defterin imzasız beratları başarılı bir şekilde ve eş zamanlı olarak Başkanlığın belirlediği XBRL formatında oluşturulur.
• Oluşan defterler, mükellefin mali mührü ile uygulama üzerinde imzalanarak imza değeri alınır ve ilgili defterin beratı içerisine yazılarak beratlar imzalanır.
• NESBilgi e-Defter uygulaması üzerinden imzalanan beratlar, Başkanlığın-GİB e-Defter Portal’ına gönderilir.
• GİB, NESBilgi e-Defter Uygulamasından gelen beratları kendi mali mührü ile onaylar.

SAP | LOGO | MİKRO | NETSİS | NEBİM | ETA | ZİRVE | VİO | MİRA | ZENOM | ARKMAN | AKINSOFT | RMOS | MEKATRONİK…

Kullandığınız programa uygun doğru çözümler Favera’da…

Tüm muhasebe programlarına uyumlu; e-Fatura/ e-Defter/ e-Arşiv Fatura uygulamaları ile, “e-Dönüşüm” projelerinin sağladığı kolaylıkları mevcuttaki düzeninizi değiştirmeden devam edin.

Favera, ERP bağımsız olarak hazırladığı uygulamalarını; Muhasebe/ERP/CRM/Fatura Programınızda çok kısa süreler içinde kullanıma hazır hale getirir.

Gelir İdaresine bağlı olan web servis ile; düzenleyeceğiniz fatura, alıcınız e-Fatura mükellefi ise e-Fatura olarak göndermenizi, fatura düzenlenen taraf e-Fatura mükellefi değil ise kağıt fatura ya da e-Arşiv Fatura olarak göndermenizi sağlar. Başkanlık onaylı ERP bağımsız e-Defter yazılımı ile dakikalar içinde; defterlerinizin elektronik ortamda oluşturulmasını, beratlarınızın otomatik olarak GİB’e gönderilmesini ve GİB onaylı beratlarınızı almanızı sağlar.

Üstün performans sunan uygulamaları ile doğru çözümler üreten Favera, mevzuat ve teknik altyapısı ile tüm sorularınıza yanıt alabileceğiniz her zaman ulaşabileceğiniz uzman ekibi ile e-Dönüşüm projelerinde yanınızdaki en güvenilir çözüm ortağınız oluyor.

Anahtar Teslim Çözümler

İşletmenizde kullandığınız programa uygun doğru çözümler Favera’da.

0212 416 8 416

Call Now ButtonBizi Arayın